הכוהן הגדול הצדוקי - פעילותו וסמכותו בקרב החברה היהודית

עלייתו של הורדוס הביאה לתמורה גדולה בחברה היהודית וחוללה שינויים ניכרים בקרב השכבות הגבוהות בירושלים . במשך התקופה החשמונאית השליטים החשמונאים הם שהחזיקו ברסן השלטון המדיני ואף עמדו בראש הפולחן במקדש מתוקף היותם כוהנים גדולים . אולם מימי הורדוס ועד החורבן היה פיצול בין השלטון המדיני לבין הכהונה הגדולה . הכוהנים הגדולים התחלפו לעתים תכופות ונוצרה שכבה של בני משפחות כהונה שעמדה במרכזה של קבוצת עילית צרה אשר תפסה את עמדות המפתח בחברה היהודית . הללו מכונים במקורות אחדים הכוהנים הגדולים ( ובספרות חז"ל - 'בני כוהנים גדולים . ( ' קבוצה חברתית זו נדונה רבות במחקר , אך לא נבחן הפן הצדוקי שלה , בעיקר מכיוון שברוב המקורות שבהם היא נזכרת , אצל יוסף בן מתתיהו , בברית החדשה ( בבשורות ובספר מעשי השליחים ) ובספרות חז"ל לא נכתב כמעט דבר על צדוקיותם של חבריה . אף לא אחת מן ההיקרויות האלה אצל יוסף בן מתתיהו ובברית החדשה עוסקת במפורש בתחום ההלכתי , ובהמשך אנסה ללמוד על תחום זה משברי רמזים . בפרק זה אדון בכמה נושאים : מידת הזיקה בין הכוהנים הגדולים האלה לזרם הצדוקי ; סמכותם והשפעתם על החברה היהודית , בעיקר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי