פרק שמיני: השפעתם של הכוהנים הגדולים הצדוקים בתקופת בית הורדוס