מצור פומפיוס וימי שלטונם של אריסטובולוס השני, של הורקנוס השני ושל מתתיהו אנטיגונוס

המאבקים החוזרים ונשנים בין אריסטובולוס השני לבין אחיו הורקנוס סימנו את ראשית תהליך התפוררותה של הממלכה החשמונאית . בשנים 37-67 לפנה"ס ידע בית חשמונאי מאבקים צבאיים קשים מבית ומחוץ . יוסף בן מתתיהו מתארם בספר הארבעה עשר של 'קדמוניות היהודים , ' אלא שהוא התרכז במהלכים הצבאיים והמדיניים ובפועלם של האישים המרכזיים , ומיעט לעסוק בהתפתחויות הפנימיות במדינה החשמונאית , ואף התעלם מן התמורות בתחום הדת והחברה ומן השאלה מי 57 ראו : מלחמת א , ו , א , 1122-120 קדמוניות יג , ; 429-428 יד , . 7-4 יוסף בן מתתיהו או ניקולאוס מייחסים את הצלחותיו של אריסטובולוס גם לאופיו כמי שעלה על אחיו בגבורה ובתבונה ( מלחמת , שם , ( 120 וכן כבעל 'דם חם' או אמיץ לב . ראו רגב , תש"ס ( ב , ( עמ' , 131 הערה . 11 התיאור ( בקדמוניות יג , ( 424-422 של השתלטות אריסטובולוס בעזרת אנשי הצבא על מבצרים הוא יוצא דופן כיוון שמסתתרות בו שתי מגמות מנוגדות , וייתכן שהן נוצרו משילוב של שני מקורות שונים ( על תופעה דומה ראו מייסון , , 1991 עמ' . ( 245 בקדמוניות יג , 424-422 מתוארים מעשיו בלוויית הסבר אובייקטיבי של מניעיו : אמו חלתה והוא ח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי