מלכות שלומציון אלכסנדרה: תור הזהב של הפרושים ומצוקת הקצונה הצדוקית

יוסף בן מתתיהו מדגיש כי בימי שלומציון הייתה עדנה לפרושים . הם קיבלו כוח והשפעה ובאו חשבון עם אויביהם בזמן מלחמת האזרחים , כלומר עם העילית החברתית והצבאית שעמדה לימינו של ינאי . למרות הפירוט היחסי על מעמדם של הפרושים , הצדוקים אינם נזכרים כלל בתיאורו של יוסף בן מתתיהו . הם נזכרים במפורש רק בתיאור ימי יוחנן הורקנוס , ושוב פעמים מספר בתיאור אירועים שאירעו במאה הראשונה לספירה . על כן תחילה אברר את מעמדם ואת סמכויותיהם של הפרושים , ומהם ניתן להסיק גם על הצדוקים , ולאחר מכן אנסה לברר לאן נעלמו הצדוקים בתיאוריו של יוסף בן מתתיהו ומה היה מצבם באותם ימים . 35 על הקמת הסורג ראו קדמוניות יג , : 373 'והקים גדר עץ סביב המזבח והמקדש עד הסורג , ( המקום ) שבו מותר היה להיכנס לכוהנים בלבד , ובזה חסם את הכניסה אליו בפני ההמון' ( תרגום שליט , עמ' . ( 106 מבנה דומה נזכר במגילת המקדש מו , 11-9 המורה כך : 'ועשית חיל סביב למקדש רחב מאה באמה אשר יהיה מבדיל בין מקדש הקודש לעיר ולוא יהיו באים בלע אל תוך מקדשי ולוא יחללוהו . ' מטרת החיל למנוע כניסת ההמון למתחם המקודש ביותר , ולו גם בשוגג . ראו ידין , תשל"ז , ב ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי