ההלכה הצדוקית והתפתחות ההלכה: השוואה עם הלכות הפרושים וכת קומראן

בארבעת הפרקים הקודמים הושוו הלכות הצדוקים להלכות הפרושים . כעת ניתן לעשות מעין חתך רוחב של המחלוקות השונות ולעמוד על המאפיינים בהלכות הפרושים שהצדוקים דחו בשתי ידיים . בהמשך הדברים אשווה בין הלכות הצדוקים להלכות כת קומראן בניסיון לברר אם מדובר בשיטה הלכתית משותפת או בשתי אסכולות הלכתיות נפרדות . בירור זה עשוי לתרום להבנת התפתחות ההלכה בימי בית שני ולחשיפת שלב קדום בהתפתחות התורה שבעל פה , שלב שנוצרו בו ויכוח הלכתי ופיצול לתפיסות הלכתיות נפרדות . שורשי המחלוקות בין הצדוקים לפרושים חז"ל רבים ומגוונים . פעמים אחדות דבקו הצדוקים במקרא כפשוטו , כגון בדין 'עין תחת עין , ' 'ופרשו השמלה , ' 'וירקה בפניו' ושרפת בת כוהן שזנתה . בדיני משפט אלו הם נקטו גישה מחמירה , אלא שחלקן , ושמא כולן , אינן הלכות מחמירות אלא 'הלכות חולקות . ' בהמשך דבריי אנסה להראות שההחמרה אינה נובעת מפירוש פשטני ושרירותי של הפסוקים , אלא מהשקפת עולם מסוימת . ממקורות חז"ל עולה שיש מחלוקות נוספות הנובעות מפירוש מקראות קשים ( קציר העומר ממחרת השבת , קרבנות תמיד משל יחיד או משל ציבור , דין 'מנחת בהמה' ומקום הקטרת הקטורת ביום הכי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי