דיני נידה

חז"ל ראו בנשים הצדוקיות טמאות כל עוד הן נהגו על פי ההלכה הצדוקית , באמרם : ' בנות הצדוקין , בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן , הרי הן ככותיות . פרשו ללכת בדרכי ישראל , הרי הן כישראל . רבי יוסי אומר : לעולם הן כישראל עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהן . ' מאחר שהמשנה משווה את דין הצדוקיות לדין של הכרתיות , כלומר בנות השומרונים , יש לדון גם בדיני הנידה של השומרונים , שעליהם נמסרים פרטים נוספים י 'בנות כותים נד 1 ת מעריסתן . והכותים מטמאים משכב תחתון כעליון , מפני שהן בועלי נד 1 ת , והן יושבות על כל דם ודם . ואין חיבין עליהן על ביאת המקדש , ואין שורפין עליהן את התרומה , מפני שטומאתן ספק . ' סביר להניח שכשחז"ל אמרו על נשות הצדוקים 'הרי הן ככותיות , ' הם התכוונו לא רק לסטטוס ההלכתי שלהן , כלומר היותן ספק נידות , אלא גם לסיבת הדבר , כלומר 'מפני שהן בועלי נידות , והן יושבות על כל דם ודם . ' חיזוק לכך ניתן למצוא במגילת ברית דמשק , אשר כפי שאטען בהמשך החזיקה בהלכה דומה לזו המיוחסת לשומרונים , ומכאן שדיני נידה אלו אינם נחלתם הבלעדית של השומרונים . המשנה היא המקור היחיד המעיד על דיני הנידה של הצדוקים , אך...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי