גביית המעשרות בידי הכוהנים בגבולין

אין שום עדות ישירה על דיני המעשרות של הצדוקים . מקורות שונים מזכירים שתי שיטות למתן מעשר שהתקיימו בימי הבית : העלאתם למקדש או גבייתם מידי הבעלים במקום מגוריו , גישה שעוררה ביקורת הן בספרות חז"ל הן בכתבי יוסף בן 87 לטענה כי פערים סוציו אקתומיים עומדים ברקע המחלוקת ראו פינקלשטיין , , 1962 עמ' . 110 -107 טשרנוביץ ( תרצ"ה-תש '' י , ב , עמי ( 280-276 טען שהצדוקים לא התנגדו לניסוך המים , אלא טענו שיש לנסכם על הקרקע ליד המזבח אך לא על המזבח . לטענתו עובדה היא שאותו כוהן גדול בייתוסי כן ניסך את המים ובמקום לנסכם על המזבח ניסכם ארצה . אך שמא ניתן לתרץ זאת בלחץ על הכוהן הגדול לקיים את הטקס וחזרתו בו מכך ברגע האחרון , אולי כדי שלא לחלל את המזבח בניסוך שלא לצורך . 88 על היחס בין השניים ראו : משנה , סוכה ה , ד ; ירושלמי , סוכה נ , יא ( נה ע"א ;( אפשטיין , תשכ"ד , עמ' ; 322-320 פוקס , תשמ"ו . ספראי ( תשכ"ה , עמ' ( 193 סבור כי ניסוך המים איננו קשור לשמחת בית השואבה , ואת הופעת השורש שא '' ב הוא מסביר מלשון שובתא בסורית , כלומר לפיד . 89 ראו : משנה , סוכה ה , ד ; ספראי , תשכ"ה , עמ' 90 . 196-194 על מק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי