התנגדות לניסוך המים על המזבח בחג הסוכות

חז"ל ראו חשיבות רבה בטקס ניסוך המים על המזבח שנערך במקדש בעת הקרבת קרבן התמיד במשך שבעת ימי חג הסוכות . ניסוך המים עומד במרכזה של שמחת בית השואבה , כחלק מן החגיגות האופייניות לראשית השנה והנוהגות בקרב עמים רבים . החכמים נתנו לניסוך המים תוקף הלכתי קדום : לדעת ר' עקיבא הוא מצווה בתורה , ולדעת ר' יוחנן זוהי הלכה למשה מסיני . לפי מסורת נוספת ניסוך המים נוסד בידי נביאים ראשונים , ואף ניתן למצוא גישה כי שמחת בית השואבה היא מצווה מדאורייתא . נראה שהצדוקים סירבו להכיר במסורת זו . חז"ל מזכירים בייתוסי אחד שניסך את המים על רגליו ולא על המזבח , ובעקבות זאת נרגם באתרוגים בידי המון העם . מקרה זה נזכר במקומות נוספים אגב ציון הקריאה לכוהן המנסך 'הגבה ידך , ' שהיה בה ממד פולמוסי של יישום ההלכה הפרושית המנוגדת לדעת הצדוקים . נראה שמעשה רגימת הבייתוסים באתרוגים הוא הד עמום לאירוע שיוסף בן מתתיהו מזכיר , ובו נרגם אלכסנדר ינאי באתרוגים בעת שעמד סמוך למזבח כדי להקריב קרבן בחג הסוכות ( וינאי הרי היה צדוקי , ( אלא שיוסף בן מתתיהו איננו מזכיר כלל את ניסוך מים . יש שטענו כי התנגדות הצדוקים לניסוך המים נבעה מט...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי