מנחת השלמים נאכלת בידי הכוהנים

מחלוקת הלכתית בין הצדוקים לפרושים בדיני מנחות נזכרת במועד כ"ז במרחשון במגילת תענית : בעשרים ושבעה ביה ( במרחשון ) תבת סולתא למיסק למדבחא ( הועלתה הסולת על המזבח . ( כתב יד פארמה של הסכוליון מבאר את הרקע למאורע : 47 ידין סבר שהמגילה קובעת כי השבת שבתוך ימי המילואים איננה נכללת במניין שמונת הימים . לפי השלמת ידין מגילת המקדש קובעת שראש חודש ניסן חל תמיד ביום ד והיום השמיני והאחרון למילואים הוא בט' בניסן . ראו ידין , תשל"ז , א , עמ' . 78 אבל ידין לא למד זאת ממגילת המקדש עצמה , אלא הסיק זאת מברית דמשק ( ראו לעיל , הערה ( 45 וממסורת קראית על ' הצדוקים' ( וזו אף הייתה עמדת חלק מן הקראים , ראו ארדר , תשמ"ז , עמ' , ( 168 ולכן מסקנה זו איננה ודאית . עם זאת ברור שהלוח השמשי של מגילת המקדש וכת קומראן ביקש למנוע חפיפה בין שבתות למועדים , ומכאן עולה השאלה כיצד נהגו במועדים בני שבעה ימים . לדעת ידין , גישת מחברי המגילות היא כי במועדים אלו יש 'לדלג' על השבת . על סוגיה זו ראו גם : ידין , שם , עמ' ; 105 ז'ובר , ; 1953 גינצברג , , 1976 עמ' ; 70-68 שיפמן , , 1993 עמ' ; 134-131 ארדר , תשמ"ז ; הנ"ל , , 199...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי