ימי המילואים כטקס שנתי

במקורות חז"ל לא נאמר דבר על ימי המילואים כמועד שנהג הלכה למעשה במקדש על פי ההלכה הצדוקית . אולם עם גילויה של מגילת המקדש התברר כי המגילה קובעת שיש לחוג מדי שנה בשנה את ימי המילואים בראשית חודש ניסן . כך נפתח פתח להבנת דברי הסכוליון למועד א - ' ח' בניסן כמרמזים על ביטולם של הפרושים את מועד זה , ומכאן קצרה הדרך למסקנה כי אף הצדוקים ציינו את ימי המילואים . הנחה זו עשויה לתרום תרומה חשובה להבנת מערכת הפולחן הצדוקית וללמד על עבודת המקדש כפי שנהגה הלכה למעשה בתקופה ששלטו הצדוקים במקדש . נשוב ונעיין בדברי הסכוליון למועד א - ' ח' בניסן , שנקבע בו כי קרבנות התמיד יובאו מכספי תרומת מחצית השקל . טרם גילויה של מגילת המקדש התעוררה תמיהה מדוע נקבע מועד ארוך של שמונה ימים לציון המאורע , ומדוע דווקא בתאריך זה . אופיינית להלכה הקומראנית הרואה בצווים שלפיהם נהגו בני ישראל במדבר דין הנוהג לדורות ולא לשעתו . 24 מגילת המלחמה ב , ; 6-3 ידין , תשי"ז , . 268-266 , 190-184 יש לציין כי הלכה זו חסרה בקטע קדום של מגילת המלחמה . ( 4 Q 471 ) ראו : אשל ואשל , , 1992 עמ' ; 620-617 אשל , תשנ"ד ( א , ( עמ' . 153-150 על...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי