'וירקה בפניו' - כלשונו

מסורת נוספת שהשתמרה בכתב יד אוקספורד של הסכוליון לי' בתמוז מזכירה את פרשנותם של הבייתוסים לעניין יריקת האישה במהלך טקס החליצה : 'וירקה בפניו ( דברים כה ט ) - שתהא רוקקת בפניו . ' האם כוונת הבייתוסים כי על יריקת האלמנה לפגוע הישר בפניו של קרוב המשפחה המבצע את החליצה , או שמא כוונתם לומר שפעולת היריקה הכרחית לקיום מעשה החליצה ( כאילו נאמר : וירקה לפניו ?( האפשרות הראשונה סבירה מכיוון שנדמה כי לפי פשוטו של מקרא 'וירקה בפניו' פירושו שעל האלמנה לפגוע בפניו של החולץ לה , ואמנם החכמים בספרי לדברים מודעים לאפשרות זו ודוחים אותה בטענה שמדובר ברוק שניתן להבחין בו , ולא באופן היריקה ובפגיעתה . אך מעניין שהחכמים חלוקים ביניהם בנוגע לאפשרות השנייה , כלומר עד כמה היריקה הכרחית לקיום טקס החליצה : 'וירקה בפניו , יכול לפניו ממש תלמוד לומר לעיני הזקנים רוק הנראה לעיני הזקנים [ ... ] חלצה וקראתה ולא רקקה רבי אליעזר אומר חליצתה פסולה ורבי עקיבא אומר חליצתה כשרה . ' ר' אליעזר דורש כאן את המקרא כפשוטו , כדרכו פעמים רבות , ואילו ר' עקיבא 53 ראו מדרשי הפסוקים בספרי , כי תצא , רלח-רמ ( מהדורת פינקלשטיין , עמ' ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי