האם היה הלוח הצדוקי ירחי או שמשי?

הלוח שחז"ל נהגו לפיו הוא לוח ירחי מעיקרו ( החודש מקביל למסלול הירח ומתחדש עם מולד הירח , ( בתוספת עיבור המתאים אותו לשנת השמש . כת קומראן לעומת זאת החזיקה בלוח בן 364 יום המכונה במחקר 'לוח שמשי' כיוון שהוא קרוב יותר לשנת החמה המונה 365 ורבע יממות . כך עולה מן הכתוב במגילת המקדש ומכמה מהחיבורים העוסקים בחישובי לוח השנה של הכת . יתרונו העיקרי של הלוח הקומראני הוא שמועדיו נחגגים בימים קבועים בשבוע ואינם נופלים בשבת . כך נמנע מצב של חילול שבת לצורך הקרבת מוספי המועד וקציר העומר . בשנים האחרונות הרבו לעסוק בלוח השמשי המופיע במגילות קומראן ובלוחות ספרי חנוך א ( חנוך האתיופי ) והיובלים , שהשתמרו בכנסייה האתיופית ושקטעים מהם נמצאו במערות קומראן . בעקבות מחקרים אלו יש מקום לדון בלוח השנה של הצדוקים , אף על פי שאין עליו כמעט עדויות . האם דמה לוח השנה של הצדוקים ללוח של הפרושים חז"ל או ללוח של כת קומראן ושל חוגי חנוך והיובלים ? חלק מן הנימוקים המביאים לידי ההנחה שהצדוקים בייתוסים החזיקו בלוח ירחי קשור לראיות שהבאתי בסעיף הקודם בעניין עמדתם של הבייתוסים שמועד הנפת העומר חל ממחרת השבת שבתוך שבוע ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי