איסור מלחמה בשבת

יוסף בן מתתיהו מספר בפירוט כיצד בשנת 63 לפנה"ס צר המצביא הרומי פומפיוס על הר הבית והכניע את תומכי אריסטובולוס השני ( אריסטובולוס היה בנם של אלכסנדר ינאי ושלומציון אלכסנדרה ) שהתבצרו על ההר סביב המקדש . כיבוש זה פתח את תקופת השלטון הרומי בארץ ישראל . אגב כך יוסף בן מתתיהו מציין שהנצורים נמנעים מלהילחם בשבת . בראשית המאה העשרים טען רודולף לשינסקי שאיסור הלחימה שיוסף בן מתתיהו מייחס לתומכי אריסטובולרס מלמד על הלכה צדוקית . לשינסקי לא הביא נימוקים או ראיות לכך , אך ברור שטענה זו קשורה 29 ירושלמי , סוכה ד , ו ( נד ע"ג . ( מעניין שאף על פי שמקורות אמוראיים מוצאים לניסוך המיס בסוכות ראיה מן התורה אין לכך ביטוי בפולמוס עם ההלכה צדוקית . 30 בבלי , סוכה מג ע"ב . 31 בעיית נפילת יום חיבוט ערבה , הושענא רבה , בשבת נפתרה בדורות שלאחר מכן כשהותקן הלוח העברי , כך שהשנה לא תחל ביום ראשון , רביעי או שישי , ואז יום שביעי של סוכות לעולם לא יחול בשבת . ראו : אוצר הגאונים לראש השנה , דף י ( מהדורת לוין , עמ' ;( 17-16 רמב"ם , משנה תורה , הלכות קדוש החורש , ו . והשוו שם , הלכות לולב , ז , ב . לקביעה אחרת שלו ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי