סיכום

משלוש הגישות לזיהוי הבייתוסים , זו הרואה בהם איסיים חסרת בסיס הלכתי והיסטורי . ההתלבטות נותרת אפוא בין הגישה הרווחת , הרואה בהם זהים לצדוקים או תת קבוצה בתוך הצדוקים , לבין גישתו של מ"ד הר כי הם היו 'כת קטנה מיוחדת לעצמה . ' הנתונים מן המקורות אינם מביאים לידי הכרעה חד משמעית בין אפשרויות אלו , אך ניתוח כל העדויות ההלכתיות וההיסטוריות , ישירות ועקיפות כאחד , מראה כי יש זיקה הדוקה בין הצדוקים לבייתוסים . אין שום רמז שחז"ל הבחינו בין שתי הקבוצות וגם לא בין הלכותיהן . המקומות שבהם יש הפרדה בין הלכות הצדוקים להלכות הבייתוסים הם ככל הנראה מקריים בלבד . גם כתבי יוסף בן מתתיהו והמסורות בספרות חז"ל ובברית החדשה על הכוהנים הגדולים הצדוקים ועל בני ביתוס אינם רומזים להבדל הלכתי או חברתי בין כוהני בית ביתוס לכוהנים הגדולים מבתי חנן קתרוס ופיאבי . ניתן אף להבין מהם מדוע זכו בני ביתוס או בני שכבתם להיחרת בזיכרון ההיסטורי בשם 'בייתוסים . ' הם היו בית הכהונה הגדולה הראשון מבחינה כרונולוגית , ואולי גם הגדול שבבתי הכהונה ובעל ההשפעה הרבה ביותר . ייתכן מאוד כי המסורות בבשורות הסינופטיות שבברית החדשה על ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי