מי היו ההרודיאנים?

בבשורות על פי מרקוס ומתי נזכרת קבוצה ששמה 'הרודיאנים , ' ובמאמרים רבים יש ניסיונות לזהותה . אחת ההצעות שהועלו היא שה'הרודיאנים' הם הבייתוסים . מעניין שבבשורה על פי לוקס ה'הורדיאנים' מוחלפים בצדוקים . לפיכך , אם יש צדק בזיהוי ה'הרודיאנים' עם הבייתוסים , ניתן להסיק כי גם בברית החדשה , כמו במסורות בספרות חז"ל , החליף לוקס בין צדוקים ובייתוסים , ולפיכך מתחזקת הגישה שיש דמיון עד כדי זהות בין שתי הקבוצות . אולם אין להתבסס על הצעה אחת מני רבות שהועלו במחקר בלי לבחון את המקורות ואת ההצעות האחרות . ההצעות העיקריות לזיהוים של 'הרודיאנים' הן אלו : לפי אחת מהן יש לזהותם עם הצדוקים או עם הבייתוסים , כלומר הבייתוסים נחשבו ממילא לזהים עם הצדוקים , ומובן שהצעה זו הושפעה הן מן החילופין בספרות חז"ל בין שתי הקבוצות הן מן החילופין בבשורות הסינופטיות בין 'הרודיאנים' וצדוקים . הצעה 50 עדות למעמדם בימי המרד בעיני יוסף בן מתתיהו היא העובדה שהוא מדבר על השפעתו הרבה של מתתיהו בן ביתוס ( מלחמת ה , יג , א , ( 527 וכן מציין שיצר קשר בין המתונים לשמעון בר גיורא ( שם , ד , י , יא , . ( 574 מתתיהו בן ביתוס ושלושת בני...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי