הזיקה ההיסטורית בין הצדוקים והבייתוסים

עיקר המקורות ההיסטוריים על אודות הצדוקים והבייתוסים הם כתבי יוסף בן מתתיהו , רובם נוגעים לכוהנים הגדולים הצדוקים . אולם בספרות חז"ל מוזכר פעם אחת עניין הזיקה בין הצדוקים והבייתוסים . באבות דרבי נתן ( להלן : אדר"ן ) מסופר על ראשיתן של שתי הכיתות באופן שניתן להסיק ממנו מה חשב בעל המסורת ( מאה שלישית לספירה (? על הקשר בין השתיים . בקטע המפרש את אמרתו של אנטיגונוס איש סוכו 'אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס' והמעלה את עניין האמונה בעולם הבא אשר כפרו בה הצדוקים והבייתוסים , נאמר כי לאנטיגונוס היו שני תלמידים - צדוק וביתוס - שפירשו את דבריו כאי הסכמה לרעיון קיומו של העולם הבא . לא הדיוק ההיסטורי הוא החשוב כאן אלא היחס של בעל המסורת לשתי הקבוצות : בנוסח א הן מוגדרות 'שתי פרצות , ' ואילו נוסח ב נוקט את הלשון ' שתי משפחות . ' אם ניתן לדייק בלשון שני הנוסחים , הרי עולות שתי מסקנות שונות באשר למהות ההבדל בין שתי הכיתות . מנוסח א ניתן להסיק שמחברו ראה ככל הנראה בצדוקים ובבייתוסים שני פלגים ' ) פרצות ( ' עצמאיים , ומנוסח ב המציין שההבדל ביניהם משפחתי גנאלוגי , אפשר להסיק ששתי המשפחות שי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי