מבוא

בספרות חז"ל נזכרת קבוצה ושמה 'בייתוסים . ' מסורות חז"ל מציינות כי הבייתוסים מתעמתים עם הפרושים וחולקים עליהם בתחום ההלכה . במקבילות רבות יש חילופים בין השם 'צדוקים' ל'בייתוסים . ' כיוון שהבייתוסים נזכרים אך ורק בספרות חז"ל לא נותר לחוקרים אלא להסתמך על נתונים מעטים אלו כדי לאפיין את זהותם . במחקר הועלו שלוש השערות בעניין זה : מקצת החוקרים מזהים אותם עם האיסיים . לפי השערה אחרת , 'בייתוסים' הוא שם נרדף ל'צדוקים' או כינוי לבני חטיבה מסוימת בתנועה הצדוקית , וזו דעתם של רוב רובם של החוקרים . אחרים רואים בהם כת נפרדת ועצמאית , ושלא כמו הצדוקים והאיסיים איננה נזכרת בכתבי יוסף בן מתתיהו אם כי היא קרובה בעמדותיה לצדוקים . מגוון דעות זה מלמד כי שאלת זהותם של הבייתוסים איננה פשוטה , ואין במידע שבמקורות כדי לענות עליה באופן ודאי . אולם כדי לעסוק בצדוקים ובהלכתם יש הכרח לברר אם דבריהם של חז"ל בעניין הבייתוסים מועילים לחקר הצדוקים ואם הפרקים הבאים צריכים לעסוק בצדוקים ובבייתוסים גם יחד או להתעלם מן הבייתוסים . דיון מעמיק אייחד לסוגיית היחס בין הצדוקים לבייתוסים , שעד עתה טרם מוצה כל צורכו , ובתוך כ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי