אמינותם של המקורות ושיטת המחקר

אין בידינו ולו גם מקור אחד שנכתב בידי הצדוקים עצמם , אם כי היו לא מעט ניסיונות לייחס להם אי אלו ספרים חיצוניים או חיבורים שונים מקומראן . קשה 9 שיפמן , ; 1989 זוסמן , תש"ן ; באומגרטן , תשנ"י ; באומגרטן , 1994 ( ב , ( עמ' ; 32-30 קיסטר , תשנ"ט , עמ' . 330-327 10 מגמה זו נובעת מן ההכרה בחשיבותה של כיתה זו בצד חוסר הוודאות באשר למחבריהם של אותם ספרים . כך למשל לשינסקי , 1912 ) עמ' ( 279-179 סבר שספרי היובלים , חנוך א , צוואות השבטים ועליית משה יצאו מתחת ירי הצדוקים . לדעתו , הדגשת מנהיגותם של הכוהנים , האמונה במשיח מאהרן , היעדר רעיון תחיית המתים והבאת הלכות שאינן תואמות את אלו של חז"ל הם מאפיינים צדוקיים . עם גילוי מגילות קומראן הובהר שהנחתו של לשינסקי שגויה , אך למעשה דבריו נדחו כבר בראשית המאה העשרים ( רוול , 1917-1916 , אלבק , , 1930 עמ' -371 ; 375 לה מואן , , 1972 עמ' . ( 85-75 מפורסמת היא שיטתו של גייגר , שאחריה נטו רבים , כי ספר מקבים א נתחבר בידי צדוקי . אחד הטעמים לכך הוא שלעומת מקבים ב , לא נזכרת בו תחיית המתים ( גייגר , תש"ט , עמ' s 146-128 לשינסקי , שם , עמ' ; 176-175 לה מואן ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי