הצדוקים והלכתם על דת וחברה בימי בית שני

איל רגב הצדוקים והלכתם : על דת וחברה בימי בית שני איל רגב הצדוקים והלכתם על דת וחברה בימי בית שני הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים להוריי צבי וחנה רגב השומרים הצעירים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי