ט. מילוי פערים

יש שמתעוררת בקורא תמיהה למקרא הכתוב , והסברה ידרוש ממנו הרחבת המעשה , השלמת פער בעלילה . הקורא בספר מלכים לא ידע מה זה ועל מה זה נצטרע המלך עוזיהו , מה גם שניגועו מיוחס בכתוב לה : ' 'וינגע ה ' את המלך ויהי ?? צךע עד יום מתו וישב ןבית הח ? שית ' ( מל"ב טו . ( 5 מחבר דברי הימים נתן טעם לצרעת עוזיה בחטאו , חטא הגאווה , שגרם לו לתבוע לעצמו את סמכות הכוהן : ' רקנחןקתר גבה לבו עד להקזחית ויק ! על בה' אלהיו ויבא אל היכל ה ' להקטיר על מןבח הקטרת' ( דה " ב כו . ( 16 כיוון שלא שעה לאזהרת עזריהו כוהן הראש לא איחר עונשו לבוא : 'והצרעת זךחה במ ? חו ל ? ני הכהנים ? בית ה ' מעל למזבח הקטרת . ויפן אליו עזךיהו כהן הראש וכל הכהנים והנה הוא !? צךע ? מ ? חו רלהלוהו משם וגם הוא נךחף לצאת כי נגעו ה" ( שם . ( 20-19 37 על סוג זה של אנלוגיות סמויות ראו ספרי ( לעיל , הערה 38 . ( 8 ג' מרכוס , 'רמיזות ספרותיות מפורשות בהיסטוריוגרפיה המקראית ( ספרות התורה ונביאים ראשונים , '( עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים , תשנ " ט , עמ ' 39 . 15-13 בהמשך הסיפור אכן הכה הארון בשוביו עד שחרורו , כדרך מכות מצרים ( שמ " ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי