ברוך יעקב שורץ התורה: חמשת חומשיה וארבע תעודותיה

בחלקו הראשון של מאמר זה נעסוק בתורה כמכלול : שמה , חלוקתה לחמישה חומשים והניגוד בין חלוקה זו למבנה הספרותי . בדיקת התוכן והמבנה תאפשר לנו לקבוע את מטרתה של התורה ולזהות את הקהל שכפי הנראה נועדה לו . נתעכב על התפיסה - שבמרוצת הזמן הפכה להיות מסורתית - שהתורה היא יצירה אחידה , ושנכתבה בידי משה , ונציג את הקשיים הפרשניים הכרוכים בכל ניסיון להבין את התורה כפשוטה על פי דעה זו . נפרט את סוגי הקשיים , אלה הקשורים לבעיית זמנה של התורה תחילה , ואחריהם אלה הקשורים לבעיית האחדות : כפילויות , סתירות ונתקי רצף העניינים . בחלק השני של הפרק נציג את ההסבר המדעי לתופעות אלה - השערת ארבע התעודות שנוצרו מאות שנים לאחר ימיו של משה ושהתורה חוברה מהן - ונבהיר מדוע הסבר זה הוא העולה מן הנתונים והוא המספק את הפתרון המקיף ביותר לקשיים . נסביר כיצד גילה המדע את ארבע התעודות , נתאר בקצרה כל תעודה בפני עצמה , ונציג את שתי הגישות לשאלת אופן צירופן לכדי טקסט אחד . במהלך הדיון נציין כמה מהסוגיות השנויות במחלוקת בקרב החוקרים ונצביע על הדעות הנראות משכנעות יותר , ולבסוף נסקור חלק מהטענות שהועלו על ידי המפקפקים בהשערת ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי