לוח 364 הימים

עיצוב : שלומית קנדי-הראל מקרא שבתות m ? n 1 ומועד םי ימי הפגועים ודגש ני זהו לוח מתודי ובו : א . המועדים צורפו ממגילות שונות ; ב . השבתות מוספרו בכל רבעון מן ההתחלה ב 0 דר עולה ; ג . שבתות שבתור מועד נכללו במספר הכולל של ימי המועד , למעט השבת החלה בין ימי מועד קרבן העצים ; ד . הכינוי "פגועים " ליום הנוסף בסוח כל רבעו , 1 מקורו ב י סיכום שירי דוד י מ י מגילת המזמורים . "  אל הספר
יד יצחק בן-צבי