ג. מבחר מילים וצירופי לשון

במפתח זה באו מילים וצירופי לשון ממגילות קומראן ( ברובם מן המגילות הכתתיות ) שנידונו בגוף הספר . מלבד המילים והביטויים הנכללים כאן , התבאר מינוח צבאי רב במאמרים העוסקים במגילת המלחמה . אף בביאורים הנספחים לטקסטים הנדונים במאמרים נתבארו מילים ומונחים רבים נוספים . אביון 305 , 79 אור 528-527 , 393 , 390-388 , 81-80 , 77 , 72-71 אורת 01 ם 528 בני אור 644 , 633-632 , 501-500 , 347-345 , 332-331 ממשל אור 81 * אל אורים , שר והגורים 72 אות , אותות 463 ^ 62 , 449 , 334 אישהבליעל 197 איש הכזב 427 , 195-193 , 178 , 5 איש הלצון , 178-177 , 66 193 427 , 195-193 אל אורים r אמת 82 , 80 , 77 , 73 אפרים , 192 , 184 , 178-177 205-204 אשור 331 , 180 בוגדים 201 בית 61-60 בית אבשלום 184 , 177 בית המשפט 538 בית פלג , 201 , 184 , 177  אל הספר
יד יצחק בן-צבי