א. מפתח מראי המקומות

למגילות קומראן שצוטטו בספר הסבר למפתח מראי המקומות מפתח מראי המקומות לטקסטים מקומראן מוצג בשני חלקים - מפתח החיבורים ומפתח המגילות והקטעים , וזאת בשל המורכבות של רישום הטקסטים והחיבורים שנמצאו בקומראן : במערות קומראן נמצאו כמה מגילות במצב השתמרות טוב יחסית ואלפים רבים של קטעים קטנים וגדולים ממגילות שרובן לא השתמר . החוקרים קבעו אילו קטעים נקרעו מתוך מגילה אחת , ולכל מגילה כזאת ניתן מספר , וכן מוספרו הקטעים השייכים לה . גם למגילות הגדולות ניתנו מספרים , אבל רגילים לכנות אותן בשמות . לעתים כמה מגילות הן עותקים של חיבור אחד . לכל מגילה קוד המציין את מקום הגילוי ( למשל = 10 מערה מס' ו בקומראן , = 4 Q מערה מס' 4 בקומראן ) ואחריו אות או מספר לציון המגילה גופה . בספר זה צוינו המגילות הגדולות באותיות לועזיות לפי שמן ( למשל : a סרך היחד צוין ; 1 QS מגילת המקדש צוינה 1 1 QT [ עותק א של מגילת המקדש ממערה , ([ 11 ומספר הטור או העמוד של המגילה המקורית צוין בספרות רומיות גדולות : = 11 Q 5 xix מגילה מס' 5 ממערה , 11 טור יט ; = vi 1 QS סרך היחד ממערה , 1 טור = co 11 ; 7 ברית דמשק מן הגניזה הקאהירית עמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי