דיני נערה שלא נמצאו לה בתולים, מתוך עותק של ברית דמשק מקומראן, ‭,4Q271‬ קטע 3