דיני נערה שלא נמצאו לה בתולים, מגילת חוקים, ‭,40159‬ קטעים ‭4-2‬ (ראו בעמוד הבא)