‭]'‬ואם יח]ול עליו השביעי ביומ השבת' - 'טהרות‭,40274 ,'‬ קטע ‭,2‬ טור א