יוסף אלימלך באומגרטן מסורות 'הלכתיות' קדומות במגילות ים המלח

תהליך הפרסום של הטקסטים ה'הלכתיים' מקומראן מתקרב לסיומו , ויש לצפות שמכאן והלאה יתרכז המחקר בהערכת חשיבותן של תגליות אלה הן להבנת אורחות חייה של הכת והן להבהרת ההלכה הפרושית בזמן הבית < עד כה הכרנו הלכה עתיקה זו רק בעקיפין , מספרות חז"ל . המחקרים שכבר הופיעו בתחום זה בשנים האחרונות הוקדשו ברובם לניגודים שבין שתי המערכות האלו . מטרתי כאן לסקור את הפרשנות המשפטית הקומראנית שבידינו כיום כדי לקבוע אם יש בה גם גישות דומות לאלו של ההלכה המסורתית . בסקירה זו אעסוק בעיקר בפרשנות העניינית של דיני התורה שאינה מפורשת במקרא , ושאפשר לראות בה מסורת כלל יהודית . לא אוכל לדון כראוי במסגרת הסקירה הזאת בבעיות מתודולוגיות שהעלו חוקרים שונים . ראשית , האם אפשר בכלל להתייחס אל הקטעים הקומראניים על סוגותיהם הספרותיות השונות כאל חלקים של מערכת משפטית אחידה ? לדעתי יש להשיב על כך בחיוב , שכן בחיבורים שונים של הכת חוזרות ונשנות עמדות משפטיות עקיבות . ובכל זאת סביר להניח שבמרוצת הזמן חלו שינויים במערכת המשפט הקומראנית , ושהיו הבדלים בתחום זה בין קבוצות חברתיות שונות בכת . שנית , האם יש ערך להשוואה בין פרשנות ק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי