‭]'‬הש]מים והארץ ישמעו למשיחו‭,'‬ מתוך החיבור האסכטולוגי ‭,40521‬ קטע 2 (ראו בעמוד הקודם)