מנחם קיסטר בין טקסטים מקומראן לטקסטים נוצריים קדומים

מה בין מימרותיו של ישו והסיפורים על חייו ובין כתבי קומראן ? מה בין הנצרות הפאולינית ( לאמור : הנצרות הבנויה על יסודות התאולוגיה של השליח פאולוס ) ובין כתבי קומראן ? גם ישו הנוצרי וגם פאולוס חיו בימי בית שני , ועל כן מתבקשת השאלה מה היחס בין תורתם של שני אישים אלו - השונים כל כך זה מזה - ובין כת מדבר יהודה והזרמים האחרים ביהדות בית שני , ובאיזו מידה ממשיכה הנצרות זרמים יהודיים בני התקופה . תשובות נאותות על שאלות אלו - גדולות וכוללות ככל שיהיו - הן קודם כול אלו הנובעות מן הטקסטים עצמם , מניתוח מפורט של התלות בין טקסטים הכלולים בברית החדשה לטקסטים קומראניים . מקבילות מובהקות , מילוליות , המאירות את הטקסטים , מעידות על קשר ברור . מקבילות כלליות יותר , למשל בהדגשים התאולוגיים של הכת מזה ושל הנצרות מזה , ראויות לתשומת לב ומאלפות לעתים קרובות , אבל יש להתייחס אליהן בזהירות רבה יותר . קהל הקוראים בעברית זכה שבמקורותיה של הנצרות ביהדות בית שני ( ובקומראן בפרט ) עסק חוקר ישראלי , דוד פלוסר , שהיה לא רק מחלוצי החוקרים בתחום זה , אלא גם מן החשובים שבהם , והוא פרסם בנושא זה שורת מאמרים מאירי עיניים...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי