'ואיש אשר ירוק אל תוכ מושב הרבים ונענש שלושים יום' (ראו בעמוד הקודם‭,(‬ סרך היחד, ‭pbn ,1 QS‬ מטור ז