'עד שלום הקץ' (מסומן בחץ‭,(‬ ברית דמשק מגניזת קאהיר (כתב יד א‭,(‬ עמוד ד