דניאל שוורץ כת מדבר יהודה והאיסיים

השאלה אם יש לזהות את כת מדבר יהודה - הכת שכתביה נתגלו במערות קומראן - באחת מן הכיתות הידועות לנו ממקורות אחרים , העסיקה את החוקרים מאז הגילויים הראשונים בשנת . 1947 אין בכך כדי להפתיע , שהרי כתתיות יהודית בימי בית שני הייתה מאז ומתמיד אחד הנושאים העיקריים של חקר התקופה . זאת , לא רק משום שיוספוס מקדיש לכיתות מקום נרחב בכתביו , אלא גם משום שליהודים ולנוצרים עניין רב בנושא זה : לנוצרים - משום שדתם התחילה את דרכה ככת יהודית ומתוך זיקות שונות לכיתות יהודיות אחרות , וליהודים - משום שהכיתות היהודיות העתיקות שימשו ומשמשות , לחיוב ולשלילה , דגמים לזרמים חדשים יותר ביהדות . כשם שהשאלה עלתה מיד עם גילוין של המגילות הראשונות , כך התגבש בקרב החוקרים בתוך זמן קצר קונסנזוס : יש לזהות את כת המגילות עם כת האיסיים . כבר בשנת 1948 פרסם אליעזר ליפא סוקניק את השערתו שהמגילות שזה עתה נתגלו שייכות לכת ההיא , ומהר מאוד הפך זיהוי זה לנכס צאן ברזל של התחום . הוא בא לידי ביטוי למשל ברצף מחקרים אשר השוו את דברי יוספוס על האיסיים לעדות המגילות ובכותרים של ספרים ופרקים מרכזיים על ספרי 1 די אם אצביע על כך שהספר המצ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי