מגילת בן סירא ממצדה, טור ה (הקטע שבסוף העמוד הבא מסומן בתצלום בחץ)