ו וכאשר ו שלמו להמה ארבעותו עשר ימי 1החתנהו אשר נשבע רעואל לעשות לשרה בתו בא ו אליו ו טון ב ויה ואמור לו שלחני כבר אני יודע אשרו אבי איננו ו 1 מאמין ו ואף אמי איננה מאמנת אשר תראנו י ו עוד יעתה מבקש 1אני אות1כה אבי אשר תשלחני והלכתי אל אבי כבר ספרתי לך או י וככה עזבתים ויומר רעואל לטוביה בני חך אתי ואני אשלח מלאכים אל סובי אבו יכוה והו מה ו קטע מספר טוביה העברי, ‭,402(10‬ קטע 4