אחד מעותקי ספר טוביה הארמי מקומראן, ‭,40147‬ קטע ‭,4‬ טורים ב-ג