קטע מן העותק הקדום ביותר של ספר היובלים מקומראן, ‭,40216‬ טור ז