קטעים מן העותק הקדום ביותר של ספר היובלים מקומראן, ‭,4 0 216‬ טורים א-ב