'את חדרי הבית כחדודי השמש‭,'‬ מתוך חיבור על חייו של נח, ‭(, ) 19‬ו, קטע 3