מגילת ישעיה, ‭;cnr c wi‬ סב, פסוקים א-ט; טור נ, שורות ‭22-10‬