מקצת מעשי התורה, ‭,40344‬ ב (שורות ‭62-49‬ בחיבור המשוחזר)