‭...'‬להסגירם לחרב שבוע שנים‭/ ...‬ מפרים את כול חוקותי‭'...‬ (מסומן בחצים‭,(‬ פסידו־משה, fnrcs קטע 2 טור א