'עד יקרם עם אל‭,'‬ מתוך חיבור אסכטולוגי ‭,40246 .‬ טור ב