כנה ורמן אחרית הימים בהגות עדת קומראן

א . רז , קץ , עת , תעודה כתבי עדת קומראן משקפים את רגשותיה של קבוצה המתמודדת עם הדיסוננס בין הידיעה הברורה שהאל בחר בה בשל דבקותה בתורה , ובין המציאות היומיומית שהיא חווה בהיותה מיעוט נרדף , החי הרחק ממרכזי הכוח , בגלות . אנשי העדה אמנם האמינו שבמותם יקבלו שכר על פועלם . נכונים להם 'שמחת עולמים בחיי נצח וכליל כבוד עם מדת הדר באור עולמים' ( סרך היחד , , IQS טור ד , שורות ' , ( 8-7 בעוד נשמות אויביהם יסבלו סבל רב - הם עתידים לבוא ' לשחת עולמים באף עברת אל נקמת , לזעות נצח וחרפת עד עם כלמת כלה באש מחשכים' ( שם , שורות . ( 13-12 אולם השכר המובטח אחרי המוות אין בו די בעולם החיים , שבו הביזוי וההשפלה עלולים לשמש הוכחה לאי צדקת דרכם של אנשי העדה . הדיסוננס בין הבחירה לביזוי וגם חלק מפתרונו באים לידי ביטוי בקיצור נמרץ בפסקה הבאה מתוך מגילת ברית דמשק : ויזכר אל ברית ראשונים ויקם מאהרן נבונים ומישראל חכמים וישמיעם רחפות את הבאר ' באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחוקק' - הבאר היא התורה , וחופריה הם שבי ישראל היוצאים מארץ יהודה ויגורו בארץ דמשק אשר קרא אל את כולם שרים כי דרשוהו ולא הושבה פארתם בפי ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי