סיום האיגרת ההלכתית מקצת מעשי התורה, ‭,40398‬ קטע 14 (תחילת הציטוט מסומנת בחץ)