מנחם קיסטר על הרע ועל הטוב: הבסיס התאולוגי של עדת קומראן

שאלת היחס בין בני אור לבני חושך , בין הטוב לרע , היא שאלת מפתח בכתבים רבים מקומראן . דומה שלתפיסות של הכת בעניינים אלו , שזכו במחקר לכינוי 'הדואליזם הקומראני , ' נודעת חשיבות מכרעת להבנת מבנה הגותה של כת מדבר יהודה . היבט זה הוא היחיד שזכה לפיתוח שיטתי הגותי נרחב במגילות שהגיעו לידינו - בפרשה ארוכה בסרך היחד המכונה 'תורת שתי הרוחות . ' קשה מאוד לקבוע בדיוק מה הייתה השתלשלותם של רעיונות אלו מחוץ לכת ובתוך הכת , ובאיזו מידה יש בכתבים הקומראניים ניגוד בין תפיסות שונות . בעייתיות זו נובעת מכמה סיבות : ( א ) אין אנו יודעים מתי נתחברה כל אחת ממגילות קומראן , וניסיון לקבוע את התפתחותם של רעיונות ממגילה למגילה אינו יכול להיות ודאי או קרוב לוודאי ' . ( ב ) חוקרים רבים נוטים לראות בחיבורים שהגיעו לידינו במגילות את סופו של תהליך עריכה ארוך . אמנם יש ממש בהנחה זו ( למשל אנו יודעים עכשיו שתורת שתי הרוחות , 1 QS ] טור ג , שורה - 13 טור ד , שורה [ 26 לא הייתה כלולה בכמה מנוסחי סרך היחד ממערה , 4 ודומה שניסוחיה הם תוצאה של גלגולים קדומים , ( 2 אולם הניסיון להפריד בכתוב בין שכבות טקסט ועריכה שנוי במחלו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי