'ובתכון העת בהיות אלה בישראל‭,'‬ סרך היחד, ‭n rr n (P»‬ (ראו בעמוד ממול)