שורי וכי וכל ממגרין ן חדי ובועי בבוני כול רחמיכי וטובו י ע1ל1ב1ל מכתשיכי חי ברכי ל"" ן 19 למלכא רבא דן1 שארי ותא מן זרקי ו ו וספיר תתבנין j ‭/7‬ד,ב תתבנין ועע‭^ 1‬ 1ין ובאבן די י1 י ומן ל ולו להלן לויה