מנחם קיסטר ירושלים והמקדש בקומראן

בית המקדש על תלו עומד , וירושלים סביבו . לא הרחק מירושלים שוכנת קומראן . קרובה ובכל זאת רחוקה . יושבי קומראן רצו להרחיק עצמם מבית המקדש , ולכן גם מירושלים , עיר המקדש . הם קיוו שבבית המקדש יושלטו הדינים הנכונים , ושהם יוכלו לחזור לירושלים שלהם , אולם בינתיים נאלצו לחיות ללא מקדש , ללא מזבח וקרבנות , וללא ירושלים . להתעלם מן המקדש ומציון לא רצו ולא יכלו . היא הייתה בספריהם , בספרי המקרא שלהם ובספרים אחרים שהביאו אתם . רחוקה ובכל זאת קרובה . במערות קומראן היו מגילות מקראיות , מגילות שנוצרו בחוגי היחד של מדבר יהודה , מגילות של ספרים חיצוניים שאין להם דבר עם עולמו של היחד ( כגון בן סירא וספר טוביה , ( ומגילות רבות שאין לדעת אם נוצרו בחוגי הכת אם לאו . בכל אחת מן המערות נמצאו מגילות מכל הסוגים , ויש למיינן לפי שיקול הדעת . גם בחשכת מערה 11 מקומראן מוטלים היו אלה לצד אלה קטעי גווילים ממגילות כתתיות ולא כתתיות , ובכל אחד מהם ירושלים אחרת . העובדה שנמצאו במערה אחת - מקרית היא . אולם מקריות זו , שבה נושקות זו לזו תפיסות שונות , יש בה הרבה מן הדרמטי . יש מן המגילות שחלק גדול מטורי הטקסט שלהן נשת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי