לוח שנה המציין גם את שלבי הירח. שימו לב למילה 'ודוקה' (מסומנת בחץ 1 ראו לעיל, עמ' ‭(448‬